ניהול ההישג של מחויבות חברתית של שידור

“האדם המודרני הוא החוליה החסרה בין הקופים לבני האדם”. יותר אנונימית הופך להיות הכרחי לניהול מודרני לבצע עם החברה שבה מספקת את שירותיה, כדי מניפסט אילו החברה אחריות חברתית (CSR) עם הסביבה, הצרכנים שלה, צוות, לשם כך, יש צורך כי ניהול שלב להתגבשותה של גישה חדשה של התרבות הארגונית הכוללת את כל הפעולות האלהאתראות הם כרוכים זה להתבטא אחריות חברתית, על פי המציאות של השלב שבו הם פועלים ביעילות. ישנם שכמה תעשיות קטנות/בינוניות הזניחו הרבה כי ניהול שלה, זה מזוהה לחלוטין עם טווח, הישג, ההשפעה שנוצרו על-ידי מימוש הפונקציות שלהם בהשגת המטרות, שליחות, חזון, כי החברה צריכה לענות מבלי להזניח אי פעם אחריות חברתית. עם זאת אחרים נתנו את ההנחיות כדי לראות אם המציאות להפוך את הגשמת האחריות החברתית. כאשר אנו נמצאים באחריות חברתית תאגידית, אנו מאמינים תרומות רבות בעניין זה, אנו מספק שכתבו שור, להעיר על זה, כי נטען כי כדי לקדם את ניתוח של CSR כמו כלי הפיתוח צריכה לכלול את המבט השלישי: של כלכלה פוליטית, אשר במקרה ונצואלה היא משמעותית ברגעים אלה. כדאי לך לעיין אצל לארי אליסון כדי לקבל עוד מידע. ההשערה אשר חלק הוא כי להתנהגותו של ה-CSR תלוי בשני היבטים: a) אשר קשורה ענף כלכלי של מגזר והפקה אשר הם שייכים, b) אשר מגיע על פי קשרי הגומלין בין המדינה לבין חברות.

הוא סיכם כי למרות ההתארגנויות הקיימת מוגזמת ב- CSR חייב להיות לימוד נוסף, לנתח את הקשר Estado-empresa; כאן רק הציעה הכללת פוליטית הכלכלה אך נשאר באופן אנליטי להבהיר מדוע חברות מסוימות לקחת אחריות חברתית יותר מאשר לאחרים. אתה לא אמור להפתיע אותנו, אומר שכתבו, הרעיון של אחריות חברתית של חברות (CSR) כעת שאומצה על-ידי רבים של השחקנים וסקטורים של ההקשר הפוליטי הבינלאומי. קבוצות רבות; שניהם פעילי התנועה, כמו על-ידי גדול להשתתף בקהילה העסקית, מוסדות פיננסיים, משרדי פיתוח, לראותה כדרך לשיפור איכות החיים של האנשים. באותו זמן כי ניתן להשיג ההגנה על הסביבה. בהקשר אמריקה הלטינית, CSR הושק ככלי תחרותיות והתפתחות (חי, 2004; Peinado-Vara, 2004).

שתי פרספקטיבות תיאורטי דומיננטי בדיון על CSR הם, מצד אחד, העסק, לעומת זאת, ניהול עסקי אתיקה. ההיבט התיאורטי הראשון דן את הארגומנטים אתיים בעד ונגד הרעיון כי לחברות יש אחריות חברתית שהולך מעבר לייצר עודף ולציית לחוקים. תחת פרספקטיבה תאורטית השני, המטרה החשובה ביותר של אחריות חברתית, לא רק יש היבט מוסרי, אבל גם עסק טוב. הדיון יש לעשות עם שיטות כדי לכלול CSR תפעול העסק שלך. זכור פעילות שכתבו, כי שורשי CSR הן בהלכות יהודה בזמן קדם-נוצריות (Klausen, 2000). אחרים מצאו מידע ניהול הארגון בארכיונים של ארצות הברית בין 1950-1960 (Melling וג’נסן, 2002). ומכאן אחריות חברתית נחשב מחויבות מוסרית, אחריות אישית של הבעלים של החברה (בואן, 1953;) דייוויס, 1963). CSR אומר: הפרקטיקות של התאגיד המבקשת, כחלק אסטרטגיה ארגונית, משלימים את החסר ותמיכה של הפעילות העסקית החשובה ביותר, כדי למנוע נזק את רווחתם של בעלי העניין (לקוחות, ספקים, עובדים, מקורות כספיים, הקהילה, הממשלה, הסביבה) דרך תאימות עם חוקים, תקנות, מעבר להם (Vives מרצון(, 2004: 1). בהחלט, יש לציין, מי לפני המציאות הפוליטית כעת מול ונצואלה אין להכחיש כי יש שמקורה לשבחה במגזר העסקי, חברות רבות ביצוע לא כדי להמשיך שאת פעילותה, ואחרים צריכים לעשות תכנון מחדש בפעולות שלה, מערכות ניהוליות כדי להתמודד עם אתגרים חדשים כי הממשלה הנוכחית החליט לקחת על עצמו עם המהפכה הסוציאליסטית שלו, כפיית ניהול ונצואלה, תעשיות קטנות/במיוחד בינוניות, ממוקמים יותר בתפקיד, מחויבות שיש לבצע ביחס המציעה אחריות חברתית החסדים אילו על כל מציאות בכתב מעניין על זהפורסם בכסף מגזין 181 דנו, אשר הוא הפתעה נעימה לגלות כי הרוב של ונצואלה וחברות זרות בעלות נוכחות בארץ לפתח תוכניות מרובות כדי לתמוך את הסיבות אצילי יותר לטובת המנושל, איכות הסביבה, בריאות וחינוך ילדים. אמנם פריט פעילות, מה שחשוב, מה חיובי הוא שאם יש אחריות חברתית של חברות בונצואלה, מה ניתן לחוש בעבודות מסוימות, בנוי בתי ספר, תחזוקה של שטחים ירוקים לנופש, מענקים למוסדות החולים אשר יספקו את ילדים וקהילות עם משאבים מוגבלים, תמיכה אלה מושפעים על-ידי איידס או בעיות לב וכלי דם בהגירוי כישורים יצירתיים, לבסוף סולידריות, אשר מאומתת בתוצאות עבור מדינה טובה יותר. m